Energiamegtakarítási intézkedési terv

 ENERGIAMEGTAKARÍTÁSI INTÉZKEDÉSI TERV

 

A nemzeti energiahatékonysági célkitűzés teljesítéséhez szükséges egyes feladatok meghatározása és ezen feladatok végrehajtási feltételeinek biztosítása céljából, az energiaellátás és energia-felhasználás hatékonyságának átfogó biztosítására az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 2017. január 1. után a közintézmények (azaz a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott ajánlatkérő szervezet) tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezetek vezetői számára új energiahatékonysági kötelezettségeket ír elő.
Ezen új feladatok között ötévente, első alkalommal 2017. március 31-ig energiamegtakarítási intézkedési tervet kell készíteni. Az intézkedési tervet és az annak teljesüléséről szóló éves jelentést a területileg illetékes Nemzeti Energetikusi Hálózat irodájának kell megküldeni. Az irodák – többek között - szakmai segítséget nyújtanak a közintézmények számára az energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítéséhez.

Az energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítéséhez használható minta megtalálható és letölthető a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal honlapjáról. (http://enhat.mekh.hu/)

 

Vállaljuk az intézmények energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítését, az elkészítésben való közreműködést.

 

 

 

© 2010 KLENK Energetika Kft.