Épületenergetikai tanúsítás, szakértés, hőkamerázás

ÉPÜLET ENERGETIKAI TANÚSÍTÁS, SZAKÉRTÉS

ENERGIA TANUSÍTVÁNY KÉSZÍTÉS

 

Az alábbiak figyelembe vételével épületek energetika tanúsítását vállaljuk.
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szól. Ez a rendelet 2009. január 1-jén lép hatályba. A hatálybalépéskor meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás) energetikai tanúsítása 2011. december 31-ig önkéntes. A meglévő épületre vagy lakásra csak 2012. január 1-től lesz kötelező a tanúsítás.

 

Az energetikai tanúsítvány megmutatja, hogy milyen szintű az adott épület energiahatékonysága. A tanúsítványban, általános esetben az épület
éves energiafogyasztását hasonlítják össze (minden energiafajtát az előállításhoz szükséges primer energia váltószámmal korrigálva) egy ugyanolyan méretű, alakú és rendeltetésű épület energiafogyasztásával, amelyik éppen megfelel a jogszabályban rögzített pillanatnyi energetikai követelményeknek.
A skála a legkedvezőbb „A+” kategóriától a legkedvezőtlenebb „I” kategóriáig terjed. A „C” kategória a mindenkori energetikai követelményszintnek éppen megfelelő épületet vagy lakást jelenti. Maga a címke a háztartási gépek energiafogyasztását jelző címkére hasonlít.
A tanúsítvány bevezetésétől is azt várják, – mint ami a háztartási gépek esetében már megtörtént – hogy az alacsony energiafogyasztás
értékké válik, és ez megjelenik az ingatlanok árában is.

A tanúsítványnak szinte legfontosabb része a tanúsító szakember javaslata, amelyben az energiatudatos használatra ad tanácsot és egyben rámutat a lakás hőtechnikai, illetve épületgépészeti hiányosságaira, problémáira. A javaslatnak az épület rendeltetését, műszaki állapotát figyelembe vevő költséghatékony megoldásra kell irányulnia, és figyelemmel kell lennie a reális megvalósíthatóságra is. A javaslat kitérhet arra, hogy a javasolt megoldások egyenkénti vagy együttes megvalósítása esetén hogyan változik az adott épület fajlagos primer energiaigénye, illetve ez alapján az épület milyen energetikai minőségi osztályba kerülhet. A tulajdonos kérésére és költségére, az adott épület gazdasági élettartama alatti költséghatékonysági számítás is készíthető. A tanúsítvány tartalmazhat további információt a megújuló energia felhasználás mennyiségére, az ajánlások megvalósításának lehetséges lépéseire vonatkozóan, továbbá tájékoztatást a támogatási és finanszírozási programokról.
 

Hiteles példánynak az e-tanúsítás országos, elektronikus nyilvántartásban található, azonosító kóddal ellátott elektronikus példány tekinthető. Nyomtatni bármennyit lehet belőle, a nyomtatott példányok a hiteles példány a másolatai.


Tanúsítani szükséges, ha
• az épület tulajdonjogát ellenérték fejében átruházzák, vagy
• egy évet meghaladó időtartamra bérbe adják.
• az 1000 m2-nél nagyobb hasznos (hűtött-fűtött) alapterületű,
• hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú, közhasználatú épületeket.

 

Nem kell tanúsítványt készíteni:
az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;
a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;
a hitéleti rendeltetésű épületre;
a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti
értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;
a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;
azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt
nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;
a műhely rendeltetésű épületre;
a levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló – sátorszerkezetekre;
a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén;
ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt;
a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi
CLXX. törvény hatálya alá tartozó tulajdonosváltás és bérbeadás esetén.
Ugyanakkor üdülőépület lakóházzá való átminősítése esetében a tanúsítvány megléte és minimálisan „C” besorolása is előírás.

 

A tanúsítvány tíz évig hatályos. A tanúsító az általa készített tanúsítványt, valamint az azt alátámasztó dokumentációt (számítást) a
megbízónak történő átadástól számított 10 évig megőrzi.
Ha a tanúsítvány hatálya alatt az épületre irányadó jogszabályban meghatározott követelményérték megváltozik, az épület energetikai
minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni.

 

A tanusításhoz kapcsoható szakértéseink során az épületekről hőkamerás felvételeket, légállapot regisztrálásokat és gáztüzelő készülék hatásfok vizsgálatokat végzünk. A kapott eredményeket mérnöki szinten, de közérthetően kielemezzük és jegyzőkönyvbe rögzítjük. A feltárt problémák elhárítására javaslatot és árajánlatot is adunk egyben.
Az általunk készített épület hőképeket kiértéklejük, épületfizikai (hő és páratechnikai) magyarázattal egészítjük ki, mert különben a kapott felvételek a laikus számára hideg és meleg foltok értelmezhetetlen maszlagává válik. (Ami hidegnek tűnik az lehet, hogy valójában épületfizikailag megfelel, de ami melegnek látszik az már lehet, hogy olyan erősen hőhidas felületet jelöl, ahol páralecsapódás és penészesedés indulhat meg.)
Családi házak esetében a hőkamerázás 15eFt.- +10eFt.- az épületfizikai szakvélemény jegyzőkönyvben (Az árak Békéscsaba térségére vonatkoznak)

 

 

 

 

© 2010 KLENK Energetika Kft.